Monitoring CCTV - TKM Serwis

Przejdź do treści
MONITORING CCTV
Realizujemy projekty i instalacje systemów oraz sieci CCTV, również ich utrzymanie.

Dysponujemy bazą materiałowo - sprzętową do realizacji instalacji systemów CCTV dla firm i osób prywatnych.
Projektujemy i wykonujemy instalacje CCTV zgodnie z ustalonym zakresem i technologią.
Warunki wstępne

Przed sporządzeniem oferty i projektu wykonawczego omawiamy z inwestorem zasady działania systemu monitoringu wizyjnego.
Ustalane są również punkty instalacji kamer oraz ich rodzaj i funkcjonalność, a także system nagrywania.
Dopiero, gdy inwestor będzie świadomy, w jakim stopniu system będzie przydatny w jego nieruchomości, wykonujemy kosztorys wstępny wraz z rysunkiem poglądowym instalacji.
Taka praktyka powoduje, że inwestor dokładnie wie, czy monitoring będzie się sprawdzał w działaniu podejmując decyzję o jego zakupie.
Instalacja

Po przyjęciu warunków wstępnych i kosztorysu dokonujemy zakupu oraz instalacji wybranych komponentów systemu.
System może być zainstalowany zarówno w nowych budynkach (preferowana opcja), jak również w nieruchomościach już używanych.
W ostatnim przypadku ustalane są warunki bezinwazyjnej lub mało inwazyjnej instalacji, włączając bezprzewodowe elementy systemu.


Dyskrecja i zaufanie

Wykonane prace nie są nigdy przedmiotem listów referencyjnych, nie ujawniamy potencjalnym zainteresowanym żadnych statystyk oraz danych już wykonanych instalacji, również miejsc montażu elementów i urządzeń zapisu video.
Dokumentacja jest przechowywana wyłącznie w postaci elektronicznej na naszych serwerach, bez dostępu osób postronnych.
Stosowne umowy z firmami specjalistycznymi zabezpieczają prawnie i finansowo interesy zleceniodawców.
Na życzenie klientów całość dokumentacji jest szyfrowana i przechowywana w depozycie w wybranych firmach
Baśniowa 23A     T: +48 22 7399000    M: +48 601355270
05-830 Stara Wieś     NIP: 1181575927     REGON: 016626388
© 2000 - 2024 TKM Serwis s.c. Halina Marek Godlewscy
Wróć do spisu treści